Puheenjohtajaseminaari II 2015

Järjestöwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Vuoden toinen puheenjohtajaseminaari järjestettiin Uudella ylioppilastalolla 3.11. Seminaari alkoi kello 17 illan ohjelman läpikäynnillä sekä informoimalla HYYn ajankohtaisista asioista hallituksen jäsen Hamidullan johdolla.

Lyhyen ajankohtaisten asioiden katsauksen jälkeen siirryttiin valiokunnan puheenjohtajiston johdolla julkistamaan järjestökilpailujen voittajat. Voittajat näkyvät alla. Lehtikilpailun yhteydessä julkistettiin myös lehtiraadin tuomaristo. Järjestölehtikilpailun voittajan julkisti järjestövaliokunnan edustaja lehtiraadissa, Juho Kajava ja fuksitoimintakilpailun voittajan julisti fuksitoimintavaliokunnan jäsen Jane Kärnä. Muiden kilpailujen voittajat julkisti järjestövaliokunnan puheenjohtaja.

Kilpailujen voittajien julkistamiseen kului odotettua vähemmän aikaa, minkä johdosta myös työpajat aloittivat hieman aikataulusta edellä. Osallistujat olivat saaneet ilmoittautumislomakkeessa valita seuraavista työpajoista kaksi.

  “Miten meni noin niinku omasta mielestä? - Avautumista ja vertaistukea ” / “Hur tycker du själv att det gick?” / “So how did it go? - Reflecting, venting and peer support”
  -Vetäjät: Jane Kärnä ja Juho Kajava
  Haitaksi vai hyödyksi? / Till nytta eller besvär? / The Dos and Don'ts of the emerita or emiritus chair
  -Vetäjä: Ahto Harmo
  Miten ottaa media haltuun? / Hur kontrollerar man media? / How to handle media?
  -Vetäjä: Miran Hamidulla
  Miten välittää tietoa tulevalle hallitukselle? /Hur överförs knowhow till den kommande styrelsen? / How to pass on your knowledge?
  -Vetäjä: Mikael Lehtonen
  Toiminnantarkastuksen alkeet / Grunder i verksamhetsgranskning / The basics of auditing an organization
  -Vetäjät: Jari Rinta-aho ja Matias Nurmi
  Vuoden päättäminen, mitä pitää tehdä? / Årets slut, vad borde man göra? / How to wrap up the year?
  -Vetäjä: Noora Eilola

Kaikki työpajat järjestettiin kahteen kertaan paitsi Miten ottaa media haltuun -työpaja. Syynä oli liian vähäinen osallistujamäärä. Tarjolla oli myös ruotsinkielinen työpaja (Miten suunnitella järjestön taloutta pitkäjänteisesti? / Hur planerar man föreningens ekonomi på lång sikt? / How to plan finances of an organisation in the long run?), mutta tähän ilmoitti halukkuutensa vain kaksi osallistujaa ja sitä ei järjestetty.

Seminaarin ohessa järjestettiin myös uusille puheenjohtajille oma työpaja. Työpaja oli suunnattu puheenjohtajaksi aikoville ja sen tarkoitus oli antaa tietoa siitä, mitä puheenjohtajavuosi tuo tullessaan. Työpaja toteutettiin paneelina, jossa kolme entistä tai nykyistä puheenjohtajaa pääsi kertomaan omista kokemuksistaan sekä antamaan vinkkejä.


Työpajat kesti kerrallaan noin 45 minuuttia ja niiden välissä oli 15 minuutin tauko. Työpajojen päätyttyä n. kello 19.45 siirtyi seminaarin osallistujat sekä rastien pitäjät Alina-saliin, jossa oli tarjolla ruokaa ja viiniä. Muutaman vuoden tauon jälkeen valiokunta oli myös valmistellut puheenjohtajien boolin. Puheenjohtaja-seminaarin jatkot järjestettiin ullakkosauna Kekkosen lisäksi kokoustiloissa Batman ja Rydman.

Ryhmäkoonnit

Muu materiaali

Järjestökilpailujen voittajat

  Sitsilaulukilpailu
   Geysir ry
  Järjestölehtikilpailu
   Media ry
    Kunniamaininnat: Teema (julk. Katharsis) ja Ex Nunc (julk. Justus ry)
  Yhteistyötapahtumakilpailu
   Repliikki ja Kompleksi ry
  Aktiivien koulutuskilpailu
   Condus ry
  Haalarimerkkikilpailu
   Historicus rf
    Kunniamaininnat: Intelligentzia ja Fibula ry
  Fuksitoimintateko (fuksitoimintavaliokunnan järjestämä)
   Matrix ry