Toiminta-avustus

Järjestöwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

HYY jakaa piirissään toimiville järjestöille tukea toiminnan mahdollistamiseksi. Toiminta-avustusta myönnetään HYYn piirissä toimiville järjestöille, jotka täyttävät tuen myöntämisen kriteerit. Toiminta-avustuksen jaosta vastaa talousjohtokunta. Tukea haetaan vuosittain helmikuun aikana Tahlo-järjestelmän kautta. Tahlon käyttöohje on luettavissa wikiartikkelissa Tahlon käyttöohje.

Toiminta-avustuksesta on mahdollista saada ennakkoa ennen lopullista tukipäätöstä. Ennakkoa myönnetään järjestöille, joille on myönnetty avustusta edellisenä vuonna ja jotka ovat toimittaneet kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin sekä edellisvuoden toimintakertomuksen. Hallituksen myöntämästä lopullisesta summasta vähennetään maksetun ennakon määrä ja loppuosa maksetaan järjestölle kun se on toimittanut kaikki vaaditut liitteet ylioppilaskuntaan.

Päätöksen toiminta-avustuksen jakamisesta tekee HYYn hallitus ja valmistelee talousjohtokunta. Talousjohtokunta päättää vuosittain toiminta-avustuksen jakamisen periaatteista ja kriteereistä.

Voimassa olevat talousjohtokunnan päätökset toiminta-avustukseen liittyen sijaitsevat HYYn verkkosivuilla.

Avustushakemuksessa tarvittavat dokumentit

Toiminta-avustuksen liitteeksi täytyy toimittaa seuraavat järjestön asiakirjat:

  • talousarvio alkavalle vuodelle
  • toimintasuunnitelma alkavalle vuodelle
  • tuloslaskelma edelliseltä vuodelta
  • tase edelliseltä vuodelta
  • tilin- tai toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
  • toimintakertomus edelliseltä vuodelta
  • toimintakalenteri edelliseltä vuodelta

Mallidokumentit näistä ovat tarkasteltavissa sivulla Avustuksia koskevat mallidokumentit.

Toiminta-avustushakemusta voi täydentää syyskuun loppuun saakka, mutta toiminta-avustuksen loppusummaa ei makseta, ellei järjestö ole toimittanut lopullisia, allekirjoitettuja versioita kaikista vaadituista dokumenteista.