Tilinpäätös

Järjestöwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Yhdistyksen tilinpäätös on tilikauden päättyessä koottava yhteenveto siitä, millainen taloudellinen tilanne järjestöllä on tilikauden päättyessä ja miten tilanteeseen on päädytty. Tilinpäätös koostuu kahdesta pääosasta, taseesta ja tuloslaskelmasta. Tase ilmoittaa, mikä on talouden tilanne ja paljonko varallisuutta tai velkoja järjestöllä on, ja tuloslaskelma kuvaa, kuinka tähän tilanteeseen on päädytty. Näiden lisäksi tilinpäätökseen liitetään toimintakertomus sekä niin sanotut tilinpäätöksen allekirjoitukset.

Tilinpäätös on kirjanpidon päätepiste yhdeltä tilikaudelta. Tilinpäätöksen laati yleensä taloudenhoitaja, joka on hoitanut myös kirjanpidon.

Tilinpäätöksen tarkistavat aina tilin- tai toiminnantarkastajat ja hyväksyy järjestön yleinen kokous.

Tilien päättäminen

Tilinpäätöstä varten on laskettava kirjanpidon tilien loppusummat sekä siirrettävä nämä summat erityisille tilinpäätöstileille, josta ne voidaan sitten poimia tuloslaskelmaan ja taseeseen. Nykyään käytännössä tuloslaskelman ja taseen saa helposti tulostettua suoraan kirjanpito-ohjelmasta, mutta on hyvä tietää, miten summien laskeminen tapahtuu, jos jokin menee pieleen.

Tilien päättämisen vaiheet

 1. Lasketaan kirjanpidon tilien loppusummat sekä debet- että kredit-puolelta.
 2. Siirretään tilien loppusummat kokonaistase -nimiselle tilille, debet omalle puolelleen ja kredit omalleen.
 3. Lasketaan jokaisen tilin debet- ja kredit-puolten erotus ja kirjataan se jäännöstase-tilille, joko debetiin tai kreditiin. Tässä vaiheessa tilien debet- ja kredit-puolten pitäisi täsmätä.
 4. Kirjataan tilien jäännöstase joko tulostilille (saadut tulot ja maksetut menot) tai tasetilille (omaisuus, rahat, velat ja muu seuraavalle tilikaudelle siirtyvä). Tilien loppusummien debet- ja kredit-puolet eivät enää täsmää.
 5. Lasketaan tilikauden voitto tai tappio, eli tulos- ja tasetilien debet- ja kredit-puolten loppusummien erotus. Jos esim. tulostilin debet-puolella loppusumma on suurempi kuin kredit-puolella, on tehty tappiota. Tämä kirjataan omalle rivilleen "Tilikauden voitto/tappio" -nimellä, ja jos kyseessä on tappio, se kirjataan tulostilin kreditiin ja tasetilin debetiin, ja jos taas voitto, kääntäen.

Jos tilit eivät täsmääkään

Joskus tilinpäätöksessä ilmenee eroavuutta kirjanpidon ja esimerkiksi kassan tai pankkitilin välillä, tai kokonaistaseen tilien debet- ja kredit-puolet eivät täsmää. Tällöin kirjanpidossa on virhe.

Silloin on tarkistettava kaikki kirjanpitomerkinnät lasku- tai merkintävirheen varalta. Voi esimerkiksi olla, että kassaan on tilitetty pääsylipputuloja merkinnän mukaan 10 euroa, kun todellinen summa onkin ollut 100 euroa. Tai jokin asia on jätetty kokonaan kirjaamatta. Tai sitten jokin merkintä on tehty vain yhden tilin debetiin, eikä kahdenkertaisen kirjanpidon mukaisesti lainkaan toisen tilin kredit-puolelle. On myös mahdollista, että joku on ottanut kassasta rahaa johonkin tarkoitukseen, ja unohtanut jättää kuitin taloudenhoitajalle, ja on kysyttävä kaikilta joilla on pääsy kassaan. Pankkitilin merkinnät voi tarkistaa tiliotteesta.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelmassa esitetään vuoden aikana syntyneet tulot ja menot. Tuloslaskelman on syytä olla rakenteellisesti samanlainen kuin talousarvio, jotta on selvää, miksi rahaa on käytetty juuri niihin asioihin johon sitä on käytetty, ja jotta talousarvion toteutuminen voidaan tarkistaa.

Tuloslaskelmassa listataan talousarvion tapaan

 1. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut
 2. Varainhankinta kuten jäsenmaksut
 3. Sijoitus- ja rahoitustoiminta eli vaikkapa säästötilin korko tai pankkitilin palvelumaksut ja
 4. Yleisavustukset kuten HYYn toiminta-avustukset ja muut suorat tuet ulkopuolisilta tahoilta.

Näiden pohjalta voidaan laskea yhteen tilikauden tulos, joka käytännössä on yhtä kuin tilikauden yli-/alijäämä. Tähän on poikkeuksena järjestöt, jotka harjoittavat veronalaista liiketoimintaa, mutta se on pieni vähemmistö.

Tase

Tase kertoo, mikä on yhdistyksen tilien tilanne tilikauden päättyessä. Tase muodostuu kahdesta osasta:

 1. Vastaavaa: Missä ja kuinka paljon yhdistyksellä on varoja. Jaetaan osiin:
  • Pysyvät vastaavat eli kiinteä omaisuus: aineettomat hyödykkeet kuten tekijänoikeudet, aineelliset hyödykkeet kuten laitteet ja kiinteistöt sekä pysyvät sijoitukset.
  • Vaihtuvat vastaavat eli käyttöomaisuus: Vaihto-omaisuus eli myytävät tuotteet, saamiset, lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset eli kassa ja pankkitilit.
 2. Vastattavaa: mistä yhdistyksen omaisuus on tullut. Jaetaan osiin:
  • Oma pääoma: Edellisten tilikausien voitto ja tilikauden voitto/tappio ilmoitetaan omilla riveillään.
  • Vieras pääoma eli lainat: Kaikki mitä yhdistys on velkaa jollekin taholle, kuten pankkilaina.

Taseessa on nimensä mukaisesti saatava summat tasan. Jos Vastaavaa ja Vastattavaa -kohtien loppusummat eivät täsmää, on järjestön varoja hävinnyt. Taseessa on syytä esittää myös edellisen tilikauden summat vertailun vuoksi, jotta nähdään miten varallisuuden tilanne on kehittynyt.

Tilinpäätöksen koostaminen

Lopullinen tilin- tai toiminnantarkastajille luovutettava tilinpäätös sisältää seuraavat osat:

 1. Tuloslaskelma
 2. Tase
 3. Toimintakertomus
 4. Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Tilinpäätöksen päivää ja allekirjoitaa istuva hallitus. Näin ollen hallitus siis allekirjoittaa aina edellisen vuoden tilinpäätöksen. Allekirjoittamisen tekee jokainen hallituksen jäsen henkilökohtaisesti. Allekirjoitettu tilinpäätös hyväksytään hallituksen kokouksessa ja luovutetaan toiminnantarkastajille.

Mallidokumentit tilinpäätösasiakirjoista

Järjestöwikin sivulla Avustuksia koskevat mallidokumentit on saatavilla mallikappale tuloslaskelmasta, taseesta ja toimintakertomuksesta.