Projektituki

Järjestöwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

HYY myöntää projektitukea piirissään toimiville järjestöille sekä jäsentensä ryhmittymille. Projektituella mahdollistetaan suurempien ja laadukkaampien hankkeiden toteuttaminen, joihin niitä toteuttavilla tahoilla ei muuten olisi varaa. Projektituki myönnetään tiettyyn käyttötarkoitukseen ja se peritään pois mikäli taho, jolle se on myönnetty, ei pysty osoittamaan, että rahat on käytetty kyseiseen projektiin.

Hakeminen

Tuen hakemisen alkamisesta ilmoitetaan järjestötiedotteessa ja muilla järjestöviestinnän kanavilla.

Projektitukihakemus tehdään vapaamuotoisena, siinä täytyy kuitenkin tulla esille seuraavat asiat:

 • Projektin nimi
 • Järjestävä taho (järjestö/jonkin muu)
 • Vastuuhenkilön yhteystiedot: nimi, puh.num, sähköposti
 • Järjestävän tahon tilinumero

Itse projektista on tuotava esille seuraavat asiat:

 • Projektin idea: mitä ollaan tekemässä
 • Tavoite: mitä projektilla pyritään saamaan aikaiseksi
 • Syy: miksi projekti halutaan toteuttaa
 • Ajankohta: milloin projekti aiotaan toteuttaa / kestääkö projekti päivän/viikon/muu
 • Vastuujako: kuka vastaa mistäkin osa-alueesta.
 • Kohde: kenelle projekti on suunnattu
 • Mahdollinen yhteistyö eli tehdäänkö projekti yhteistyössä jonkun tahon kanssa

Hakemuksessa tulee esitellä myös projektin talousarvio, eli kuvaus menoista ja tuloista.

Hakemukset toimitetaan talousjohtokunnan puheenjohtalle sähköpostitse tai palvelutoimistoon paperiversiona.

Yleensä tukea jaetaan keväisin.

Myöntäminen

Tuen myöntämisestä päättää HYYn hallituksen talousjohtokunta. Tukea myönnetään toteutettavien projektien laadukkuuden perusteella ottaen huomioon kuinka hyvin ne edistävät ylioppilaskunnan arvoja ja tavotteita.