Kansainvälisyys tapahtumajärjestämisessä

Järjestöwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

International vai integraatio - tapahtumien järjestäminen kv. opiskelijoille

Kun pohditaan järjestöjen kansainvälisyyttä ja kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja tapahtumia on syytä ottaa huomioon se, kannattaako järjestää erikseen kv-tapahtuma vai järjestää tapahtuma, joka huomioi kv-opiskelijat. Usein ongelmaksi saattaa muodostua se, että erilisiin kv-tapahtumiin ei tule paikallisia opiskelijoita vaan pelkästää kansainvälisiä, jolloin integroitumista ei tapahdu. Monelle Suomeen tulevalla opiskelijalle nimenomaan paikalliseen kulttuuriin ja ihmisiin tutustuminen olisi tärkeää. Integraatio myös edistää kv-opiskelijoiden jäämistä Suomeen opiskeluajan jälkeen.

Myös kotimaisille opiskelijoille on hyväksi kv-opiskelijoihin tutustuminen. Aktiivinen vieraan kielen käyttäminen pitää kielitaitoa yllä ja muista maista tulevilta oppii paljon kulttuurien eroista, josta on hyötyä tulevaisuden työuralla. Järjestön kannattaakin rohkaista kotimaisia opiskelijoita osallistumaan kv-tilaisuuksiin ja tottakai pyrkiä mahdollisimman hyvin ottamaan kv-opiskelijat omassa toiminnassaan huomioon.

Englannin kielinen tiedottaminen kansainvälisten opiskelijoiden tapahtumiin mukaan saamisessa tärkein asia - et sinäkään tulisi tilaisuuteen, josta et olisi saanut tietoa. Vähintään olisi hyvä laittaa kaikkien viestien oheen lyhyt englannin kielinen tiivistelmä, mistä on kyse. Jos tämän tekee säännönmukaisesti kaikkiin viesteihin, pysyvät kansainväliset opiskelijat selvillä siitä millaista kaikkea toimintaa järjestöllä on. Vaikka tilaisuus olisikin suomenkielinen, niin siitä on silti hyvä ilmoittaa, sillä et sinäkään haluaisi seurata listaa, jonka viestit ovat kaikki hepreaksi.

Mainoksiin on hyvä laittaa aina huomion tilaisuuden kielestä, sillä muuten oletuksena saattaa olla, että tilaisuuteen voi osallistua myös englanniksi ja ruotsiksi. Tilanne, jossa suomenkieliseksi ajateltuun tilaisuuteen tulee vaikkapa vaihtareita, on myös järjestäjälle hankala. Vaihtoehtoina on ryhtyä pitämään tilaisuutta spontaanisti englanniksi tai pyytää jota kuta tulkaamaan suomenkielistä esitystä. Toteamus "tilaisuus on suomeksi ja asialle ei muuta voi" on töykeää, jos ei siitä ole ennakkoon ilmoitettu, ja varmasti vieraannuttaa kv-opiskelijaa entisestään.

Tapahtumista tiedottamisessa on hyvä huomioida myös kulttuurierot. Vaihtarilla ei välttämättä ole tietoa etukäteen siitä millainen tilaisuus on fuksiaiset, vappu tai vaikkapa sitsit. Siksi onkin hyvä avata hieman tilaisuuden luonnetta ja olemusta. Massatapahtumiin kannattaa järjestää yhteislähtö tutusta paikasta, jolloin varsinkin niille, jotka eivät kaupunkia ennestää tunne on helppo tulla tilaisuuteen.

Tiedottamisen kannalta suurimpia ongelmia tuntuu olevan se, ettei kv-opiskelijoihin saada alunperin yhteyttä eivätkä he kuulu järjestöjen sähköpostilistoille. Asiaa edesauttavat yhteistyö kansainvälisten tuutoreiden kanssa ja näkyminen kansainvälisille opiskelijoille tarkoitetuilla foorumeilla kuten Welcome week ja yliopiston kv-blogi. Usein välineitä olisikin saatavilla, mutta rohkeus viestiä vieraalla kielellä puuttuu.