Ero sivun ”Ympäristöasiat” versioiden välillä

Järjestöwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
p
Rivi 24: Rivi 24:
  
 
Ympäristövastaavien välisen yhteistyön ja vertaistuen lisäämiseksi HYYn hallituksen jäsen pyrkii järjestämään kerran tai pari vuodessa ympäristövastaavien tapaamisen. Hallituksen ympäristöasioista vastaava jäsen on olemassa muun muassa sitä varten, että häneltä voi pyytää neuvoja järjestön ympäristötoiminnan parantamiseksi.
 
Ympäristövastaavien välisen yhteistyön ja vertaistuen lisäämiseksi HYYn hallituksen jäsen pyrkii järjestämään kerran tai pari vuodessa ympäristövastaavien tapaamisen. Hallituksen ympäristöasioista vastaava jäsen on olemassa muun muassa sitä varten, että häneltä voi pyytää neuvoja järjestön ympäristötoiminnan parantamiseksi.
 
  
 
== Kehitysyhteistyöasiat ==
 
== Kehitysyhteistyöasiat ==

Versio 17. maaliskuuta 2014 kello 10.14

Ympäristövastaavan tehtävät

Ympäristövastaavan tehtävä vaihtelee järjestön koon ja toimintatapojen mukaan eikä olekaan olemassa yhtä kaavaa sille, mitä ympäristövastaavan kuuluisi tehdä. Yksi asia eri järjestöjen ympäristövastaavia kuitenkin yhdistää: heidän tehtävänään on pitää huolta siitä, että järjestön kaikessa toiminnassa otetaan huomioon myös ympäristönäkökulmat.

Ympäristövastaavan tärkeimpiä tehtäviä järjestössä on ympäristöoppaan luominen, päivittäminen sekä toteuttamisen seuraaminen. Jätteiden lajittelun seuraaminen on yksi hyvin konkreettinen esimerkki ympäristöoppaan toteuttamisen seuraamisesta. On myös tärkeää, että ympäristövastaava innostaa järjestönsä muitakin toimijoita toimimaan ympäristöarvojen mukaisesti. Innostaminen voi tapahtua esimerkiksi tekemällä järjestötiloissa kierrätyksen mahdollisimman helpoksi ja järjestämällä excursion vaikkapa jätevedenpuhdistamolle.

Ympäristöopas

Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
Ympäristöohjelman tarkoitus on kertoa siitä, miksi, millä tavoin ja myös millaisella aikataululla järjestö haluaa toimintansa ympäristönäkökulmia edistää. Sen tarkoituksena on myös sitouttaa ja kannustaa järjestön jäseniä ja sidosryhmiä toimimaan ympäristöystävällisemmin. Ohjelma toimii siis järjestön toimintaa ohjaavana dokumenttina. Ympäristövastaavan tehtävä on seurata ohjelman toteuttamista, antaa ideoita sen noudattamiseen sekä miettiä uusia tavoitteita ja toteuttamistapoja ohjelman päivittämistä varten.

Ympäristöohjelman toteuttaminen on kaikkien järjestön jäsenien vastuulla. Kun ympäristöohjelma hyväksytään joko järjestön yleiskokouksessa tai järjestön hallituksen kokouksessa, tulee siitä järjestön toimintaa ohjaava dokumentti. Ympäristöohjelman ollessa yksi toiminnanohjausdokumentti on sen sisältö hyvä rakentaa järjestön piirteiden mukaiseksi. Ei ole välttämättä järkevää, että esimerkiksi pienen ainejärjestön ympäristöohjelma muistuttaisi HYYn ympäristöohjelmaa.

Ohjelmassa on tärkeää sanoa ääneen se, miksi ympäristöasioita halutaan huomioida - onko kyseessä kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista vai aktiivista luonnonsuojelua. Ohjelmaan on hyvä nostaa joitakin tavoitteita sekä kertoa, miten näihin tavoitteisiin päästään. Koska tavoitteisiin on tarkoitus päästä, on ympäristöohjelman hyvä olla määräaikainen, esimerkiksi muutaman vuoden. Tavoitteiden saavuttamisen mukaan ympäristöohjelmaa on hyvä päivittää.

Ympäristöohjelmaan on hyvä nostaa tavoitteita sekä päivittäisestä toiminnasta että tapahtumista esimerkiksi seuraavista osa-alueista: tilojen käyttö (esimerkiksi energiansäästö, kierrätys), hankinnat, tapahtumat, vaikuttaminen ja koulutus. Ympäristöohjelman kylkeen on hyvä liittää kierrätysohjeet sekä ohjeistus siitä, mistä löytyy lähin jätekeräyspiste.

Vinkkejä omaan ympäristöoppaaseen voi hakea vaikkapa muiden järjestöjen sekä HYYn ympäristö-oppaasta. Esimerksiksi Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen ympäristöohjelmasta löytyy paljon hyviä käytännön ideoita.

Myös Helsingin yliopistolla on oma Ympäristöopas, joka on luettavissa Flamma-intranetissä.

Vertaistukea ja neuvoja

Vertaistukea ja neuvoja kinkkisissä tilanteissa ympäristövastaaville tarjoavat erityisesti HYYn hallituksen ympäristöasioista vastaava jäsen. Tukea ja ideoita saa myös HYYn ympäristövaliokunnalta sekä Helsingin seudulla toimivilta ympäristöjärjestöiltä.

Ympäristövastaavien välisen yhteistyön ja vertaistuen lisäämiseksi HYYn hallituksen jäsen pyrkii järjestämään kerran tai pari vuodessa ympäristövastaavien tapaamisen. Hallituksen ympäristöasioista vastaava jäsen on olemassa muun muassa sitä varten, että häneltä voi pyytää neuvoja järjestön ympäristötoiminnan parantamiseksi.

Kehitysyhteistyöasiat

Kehitysyhteistyö on usein lähellä ympäristötoimintaa. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on vuonna 2013 laatinut Kehitysyhteistyön ABC järjestöille -oppaan, joka tarjoaa helposti toteutettavia ideoita kehy-toiminnan aloittamiseen opiskelijajärjestöille. Opas on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.