Ero sivun ”Opintoasiat” versioiden välillä

Järjestöwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Kysymyksiä ja vastauksia)
Rivi 91: Rivi 91:
  
 
'''Mitä kaikkea opintovastaavan tehtäviin kuuluu?'''
 
'''Mitä kaikkea opintovastaavan tehtäviin kuuluu?'''
Kannattaa kysyä omilta edeltäjiltä, tässä on paljon ainejärjestökohtaisia eroja. Lue lisää opintovastaavana toimimisesta http://hyy.helsinki.fi/wiki/index.php/Opintovastaavat
+
Kannattaa kysyä omilta edeltäjiltä, tässä on paljon ainejärjestökohtaisia eroja.
  
 
'''Kuinka koulutuspoliittisesti suuntautunut oman alan ammattijärjestö on?'''
 
'''Kuinka koulutuspoliittisesti suuntautunut oman alan ammattijärjestö on?'''
Rivi 107: Rivi 107:
  
 
'''Mitä kaikkea voisin toteuttaa, joka edistäisi opintoasioita?'''
 
'''Mitä kaikkea voisin toteuttaa, joka edistäisi opintoasioita?'''
Lähes kaikkea maan ja taivaan väliltä. Opintovastaavaoppaasta voi saada joitain ideoita, kuin myös muilta opintovastaavilta kysymällä. Katso lisää: http://hyy.helsinki.fi/wiki/index.php/Opintovastaavat
+
Lähes kaikkea maan ja taivaan väliltä. Opintovastaavaoppaasta voi saada joitain ideoita, kuin myös muilta opintovastaavilta kysymällä.
  
 
'''Miten opintovastaava voi toiminnallaan tukea epäaktiivisia opiskelijoita opintojen sujuvuudessa ja jaksamisessa?'''
 
'''Miten opintovastaava voi toiminnallaan tukea epäaktiivisia opiskelijoita opintojen sujuvuudessa ja jaksamisessa?'''

Versio 5. joulukuuta 2012 kello 14.05

Opintovastaavana toimiminen tiedekunta- ja ainejärjestössä

Opintovastaavan tehtävä on mielenkiintoinen ja haastava. Opintovastaavan tehtävänä on kehittää opetusta yhteistyössä opetuksen kehittämisestä vastaavan henkilökunnan, hallinnon opiskelijaedustajien ja muiden opiskelijoiden kanssa. Monen opintovastaavan toimenkuvaan kuuluu myös esimerkiksi lausuntojen kirjoittaminen, keskustelutilaisuuksien järjestäminen ja muu opiskelijoiden linjojen kokoaminen.


Kausi alkaa

Opintovastaavan vuosi alkaa heti vastuun vaihtumisen jälkeen oman toiminnan tai toimialueen toiminnan suunnittelulla. Toimintasuunnitelman kirjoittamisessa pystyy tukeutumaan usein soveltuvin osin edellisten vuosien toimintakertomuksiin ja toimintasuunnitelmiin. Toimintaa suunniteltaessa uudet ideat ja näkemykset toiminnasta ovat paikallaan, jotta opintojaoston toiminta ei näivettyisi. Toisaalta suunnittelussa on hyvä muistaa realismi, sillä yhden vuoden aikana ei ehdi toteuttaa kaikkia kiinnostavia asioita jo opintovastaavien ja jaostolaisten resurssienkaan vuoksi. Kannattaakin valita muutama kärkihanke, johon panostaa. On todella tärkeää huomioida, että vuoden aikana yleensä nousee sellaisia asioita, joita vuoden alkaessa ei ole osannut vielä ennustaa.

Opintoasiainvaliokunta

Opintovastaavan on hyvä hakea HYY:n opintovaliokunnan jäsenyyttä. Valiokunnan jäseneksi pääsevät kaikki halukkaat ja haku alkaa yleensä vuoden alussa. Opintoasiainvaliokunta välittää HYYn jäsenistölle tietoa yliopiston sisäisistä ja yhteiskunnallisista koulutuspoliittisista asioista. Opetukseen, opintoihin ja niiden tukipalveluihin liittyvien asioiden lisäksi valiokunnassa keskeisiä ovat yliopiston hallintoon liittyvät asiat. Valiokunnassa toimimalla saa näköalaa ylioppilaskunnan toimintaan. Valiokunnassa toimimalla opintovastaava voi olla myös hedelmällisessä vuorovaikutuksessa toisten ainejärjestöjen opintovastaavien kanssa.

Tutustuminen opettajiin ja hallintohenkilökuntaan

Opintovastaavan tulee tuntea tiedekuntansa / koulutusohjelman opettajia ja muuta henkilökuntaa, esimerkiksi opintotoimiston ja kanslian työntekijöitä. Vastuun vaihtuessa alkuvuodesta on heti syytä tehdä eräänlainen esittäytymiskierros. Esittäytymiskierroksella opintovastaava saa avattua keskusteluyhteyden, mikä on tärkeää myöhemmän opintojenkehittämistoiminnan kannalta. Opettajat puolestaan tutustuvat uuteen ainejärjestön vastuunkantajaan. Keskustelut ja kontaktit osapuolien välillä ovat luontevampia, kun tutustuminen on tehty jo vuoden alussa.

Tutustuminen hallinnon opiskelijaedustajiin ja muihin kampuksen tai tiedekunnan opintovastaaviin

Opintovastaavan tulee myös tuntea alansa tai tiedekuntansa opiskelijaedustajat yliopistohallinnossa (laitosneuvostot, tiedekuntaneuvosto, opintoasiaintoimikunta jne.).Vähintään hallinnon opiskelijaedustajien yhteystiedot on hyvä olla kerättynä.

Opiskelijaedustajiin ja heidän tehtäviinsä tutustuminen on myös hyödyllistä. Hallinnossa ajankohtaisiin asioihin pääsee usein paremmin käsiksi kasvotusten keskustelemalla. Hallinnon opiskelijaedustajille kannattaa luoda jonkinlainen kanava, jota pitkin oleelliset asiat ja tiedostot voi välittää tiedekunta- ja ainejärjestöjen opintovastaavien käyttöön.

Ainejärjestön opintovastaavan kannattaa tutustua tiedekunnan muihin opintovastaaviin. Tiedekuntajärjestön opintovastaavan kannattaa tutustua saman kampuksen muihin opintovastaaviin. Lyhyellä lounaalla käyminenkin on ihan toimiva keino yhteydenpitoon. Koko yliopiston opintovastaavia tapaa HYYn Opintoasiainvaliokunnassa.

Opintojaosto

Monissa tiedekunnissa ja joissakin koulutusohjelmissa toimii opiskelijoiden opintojaosto, jota tiedekuntajärjestön tai ainejärjestön opintovastaava koordinoi ja johtaa. Sen tehtävänä on toimia linkkinä opiskelijoiden ja tiedekunnan / koulutusohjelman välillä. Opintojaoston kokouksiin aktivoidaan hallinnon opiskelijaedustajat eri oppiaineryhmistä aina tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajiin. Lisäksi kokouksiin kutsutaan eri työryhmissä toimivat opiskelijaedustajat ja muut jaostossa toimivat aktiivit. Muut aktiivit ovat merkittävässä roolissa jaostossa, sillä he ovat seuraavien vuosien aktiiveja ja vastuunkantajia tulevina hallopedeina.

Opetuksen kehittäminen

Kun tiedekunnassa, laitoksella tai koulutusohjelmassa kehitetään opetusta, pyydetään yleensä lausuntoja eri tahoilta. Lähtökohtana on oltava, että opiskelijatkin saavat äänensä kuuluviin opetukseen ja hallintoon liittyvissä asioissa. Opintovastaava pääseekin kirjoittamaan vastuuvuotensa aikana useita lausuntoja. Hyvä tavoite on, että opetusta kehitetään aktiivisessa yhteistyössä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä.

Tärkeitä asioita, joihin vaikuttaa:

- Toimimattomat kurssit tai muut epäkohdat - Tutkintorakenteen uudistaminen - Opiskelijapalautteiden kehittäminen - Hyvän opettajan palkitseminen tai esittäminen palkitsemiseksi (esim. HYY:n Magister Bonus -palkinto, yliopiston Opettajien akatemiaan suosituksien antaminen, tiedekunnan/ainejärjestön omat käytännöt hyvien opettajien muistamiseksi)

Epäkohtiin puuttuminen

Opintovastaava voi joutua puuttumaan opetuksen epäkohtiin. Opetus on voinut olla eri tavoin epämielekästä tai epäonnistunutta. Esimerkiksi jonkin kurssin työmäärä voi olla saataviin opintopisteisiin nähden kohtuuttoman suuri tai kurssin rakenne voi olla joltakin osalta huono. Opetus voi olla myös huonoa esimerkiksi tasa-arvoasioissa, jolloin jotain yksittäistä opiskelijaa tai opiskelijaryhmää ei ole kohdeltu tasapuolisesti. Opintovastaava ajaa näissä erilaisissa tapauksissa opiskelijoiden etua. Opintovastaava voi käydä keskustelemassa joko kurssin vastaavan opettajan tai laitoksen esimiehen kanssa. Voimakkaampi mielenilmaus on lausunto tai selvityspyyntö laitokselle. Tämä edellyttää jonkinlaista valtuutusta ainejärjestön hallitukselta. Voimakkain mielenilmaus ja muutosvaatimus on valitus joko tiedekunta- tai yliopistotasolle. Monen epäkohdan muuttamiseksi riittää jo pelkkä keskustelu, eikä voimakkaampia välineitä tällöin kannata turhaan käyttää.

Kannattaa tutustua: Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Lisäksi: Oman tiedekunnan pysyväismääräykset

Keskustelu- ja tiedotustilaisuudet

Opintovastaavan kannattaa järjestää vuoden mittaan tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, joihin kutsutaan mahdollisimman laaja yleisö (mm. henkilökuntaa, oman tiedekunnan opiskelijoita, HYYn kopo-vastaavia jne.). Näin edesautetaan päätöksenteon avoimuutta ja lisätään luottamusta eri osapuolten välillä.

Tilaisuuksia voi järjestää esimerkiksi seuraavanlaisia: - Viiniä ja valitusta -illat - Fuksien palauteilta - Tiedotustilaisuus ajankohtaisesta opiskelijoita koskevasta muutoksesta - Sivuaine-info (yleensä rennompi kuin mitä tiedekunta tai koulutusohjelma järjestää) - Proffakahvit / oppiainekahvit

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki

Opintovastaava tai opintojaosto on erinomainen taho kehittämään opetusta aktiivisesti ja innovatiivisesti. HYY myöntää vuosittain opiskelijoiden projekteihin innovatiivisten oppimismuotojen tukea. Tuen tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita kehittämään oma-aloitteisesti opiskelua ja opiskelumuotoja. Tukea myönnetään opiskelijoiden organisoimille opiskeluprojekteille, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kurssit tai uudet opiskelutavat. Tuki tulee haettavaksi vuosittain yleensä keväällä. Tarkemmat tiedot ja ohjeet tuen hakemiseen julkaistaan tuolloin HYY:n etusivulla, HYY:n tiedotteissa, sähköpostilistoilla ja ylioppilaslehdessä.

Kannanotot

Suullisesti joudut ottamaan kantaa useasti vuoden aikana. Kirjallisesta kannanotosta tehdään mahdollisimman kattava ja monta näkökulmaa huomioiva. Kielen tulee olla asiallista ja viimeiseksi kannanotot allekirjoitutetaan ainejärjestöjen nimenkirjoitusoikeudellisilla. Kannaria kirjoitettaessa on suotavaa suunnitella se kunnolla ja yhteistyössä esimerkiksi muiden osallisten ainejärjestöjen kanssa.

Kannanoton rakenne (esimerkki): - Päiväys ja paikkakunta - Otsikko: Kuvaa ytimekkäästi, mistä on kyse. Voi sisältää myös vaateen. - Esittelykappale: Vastaa ainakin kysymyksiin mitä, missä ja milloin. - Pääkappaleet: Yksityiskohtaisempi asian esittely. - Lopetus: Toimenpide-ehdotus - Yhteystiedot: Esim. puheenjohtajan ja opintovastaavan puhelinnumero ja sähköposti.

Opiskelijaedustajien nimeäminen epävirallisiin tai valmisteleviin hallintoelimiin Opiskelijaedustajien paikkojen täytössä pitää muistaa laittaa ne ajoissa hakuun. Lähtökohtaisesti haut on pidettävä avoimina koko jäsenistölle. Yleensä hallintoelimen sihteeri pyytää ainejärjestöiltä mielipidettä/suositusta paikan täyttäjäksi. Tällöin opintovastaava käynnistää haun viestillä, jossa tulee ilmetä ainakin haettava paikka, riittävä tehtävän kuvaus, tehtävän kesto ja hakuaikataulu. Voi olla myös hyvä mainita, millaista henkilöä tehtävään toivotaan. Tulleista hakemuksista opintovastaava valitsee sopivimman ja hyväksyttää ehdotuksensa ainejärjestön hallituksella joko kokouksessa, tai kiireellisellä aikataululla sähköpostitse. Paikat täytetään yhteistyössä muiden ainejärjestöjen opintovastaavien kanssa, jos kyseessä on useaa koulutusohjelmaa koskeva elin.

Kausi päättyy

Opintovastaavan vuosi loppuu toimintakertomuksen kirjoittamiseen. Toimintakertomusta on syytä koota hiljalleen koko kuluvan vuoden ajan, jottei urakka vuoden lopussa olisi aivan ylivoimainen. Tämän lisäksi on syytä koota eräänlainen perintökansio tai testamentti seuraavaa opintovastaavaa varten. Toivottavaa olisi, että tieto kulkisi vastuun vaihduttua uuden ja vanhan opintovastaavan välillä. Opintovastaavan on kannettava vastuu toiminnan jatkuvuudesta. Huonosti perehdytetty opintovastaava voi saada vuodessa paljon hallaa aikaiseksi, jolloin seuraavien vuosien opintovastaavalta kuluu iso osa ajasta virheiden paikkailemiseen. Toimintakertomuksen jälkeen on seuraavan vuoden puolella ainejärjestön päätettävä tili- ja vastuuvapaudesta ja vasta siihen, mikäli se myönnetään, päättyy opintovastaavan vastuu.

Käsitteitä

Usein synonyymeja keskenään: Opintovastaava, opintosihteeri, koulutuspoliittinen (kopo) vastaava, edunvalvontavastaava Tutkinto-ohjelma = koulutusohjelma, oppiainepohjaisesti järjestettävää koulutus tai muu koulutuskokonaisuus, josta tiedekunta myöntää tutkinnon. Ainejärjestö voi edustaa yhtä tai useampaa tutkinto-ohjelmaa tai vain osaa siitä.

Erilaisia toimielimiä: Jaos = yleensä jonkin toisen elimen alla toimiva ryhmä, jolla oma toimialue. Esim. opintojaos Toimikunta = ryhmä, jolla oma toimialue, esim. opintotoimikunta Työryhmä = tietyn asian valmisteluun keskittynyt toimielin, jonka tehtävä määräaikainen. Neuvosto= Usein edustuksellinen elin, kuten tiedekuntaneuvosto Ryhmä = Paljon erilaisia, esim. johtoryhmä, seurantaryhmä, työryhmä.. Valiokunta = Ks. Jaos tai toimikunta


Kysymyksiä ja vastauksia

Millä perusteella voisi valita tavoitteet ensi vuodelle? Tavoitteita ei tarvitse tietää heti, voikin olla hyvä tavata ensin tutkinto-ohjelman henkilökuntaa (koulutuksen johtaja tms.) ja kysellä ajankohtaisista asioista tulevalle vuodelle ja valita sen perusteella opintoasioiden kärjen.

Mitä asioita tapahtuu yliopistotasolla? Kannattaa liittyä opintoasiainvaliokuntaan, sitä kautta saa tietoa yliopistotason asioista, samoin HYYn opintoasiat –facebooksivulta). Kannattaa olla myös paljon yhteydessä vaikkapa tiedekuntanne opiskelijaedustajiin yliopistokollegiossa, sekä pyytää tiedekuntajärjestön opintovastaavaa välittää tietoa alaspäin myös yliopistotasolta. www.faceboook.com/opintoasiat

Mitä kaikkea opintovastaavan tehtäviin kuuluu? Kannattaa kysyä omilta edeltäjiltä, tässä on paljon ainejärjestökohtaisia eroja.

Kuinka koulutuspoliittisesti suuntautunut oman alan ammattijärjestö on? Ammattijärjestöissä on paljon eroa siinä, kuinka aktiivista opiskelijatoimintaa niissä on, etenkään koulutuspoliittisissa kysymyksissä. Kannattaakin ottaa yhteyttä heti alkuvuodesta ja kysyä, mihin heiltä saa apua ja miten he tukevat paikallistasoa.

Kuinka paljon tukea HYYstä voi saada opintovastaavana toimimiseen? HYYn opintoasioista vastaavat hallituksen jäsenet tapaavat yleensä 2-4 kertaa vuodessa ainejärjestöjen opintovastaavia. Tapaamiset ovat yleensä koulutustyyppisiä. Hallituksen jäsenten lisäksi HYYssä toimii kaksi koulutuspoliittista asiantuntijaa. Sekä hallituksen jäseniin, että asiantuntijoihin voi olla yhteydessä kun kysyttävää ilmenee. HYYssä kuulemme mielellämme myös kuulumisianne vuoden mittaa – se helpottaa myös omaa edunvalvontaamme! Opintoasiainvaliokunta toimii hyvänä ”vertaistukiryhmänä”, jonka kautta on helppo vaihtaa tietoja ja käytänteitä. Myös HYYn Opintoasiat –facebook-sivulla saa esittää kysymyksiä, kommentteja ja huolenaiheita.

Miten kirjoittaa kannanotto tai palautekooste tarpeeksi neutraalisti, mutta iskevästi? Kannanoton kirjoittaminen on taitolaji, ja vaatii harjoittelua. Hyvän etiketin mukaista on, että vaikka teksti olisi tiukkasävyistä, sen tarkoituksena ei ole nolata ketään, haastaa riitaa tai rakentaa vastakkainasettelua. Toimiva kannanotto sisältää tiedon siitä, mikä tilanne on, mistä opiskelijat ovat huolissaan ja millaisia toimenpiteitä he toivovat. On tärkeää, että kannanotto on eteenpäin katsova ja esittää ratkaisuja, eikä vain kritisoi mennyttä.

Mitä minulta käytännössä odotetaan ja miten sen teen? Vuodessa ei pysty muuttamaan kaikkea, ja sinuun voi kohdistua hyvinkin ristiriitaisia odotuksia. Siitä ei kannata pelästyä. On tärkeää, että muodostat omat tavoitteesi toisia kuunnellen. Tärkeintä on, että tapaat paljon eri ihmisiä niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden puolelta ja pidät yhteyttä muihin tiedekunnan opintovastaaviin ja hallinnon opiskelijaedustajiin, ja välität tietoa eri suuntiin.

Mitä kaikkea voisin toteuttaa, joka edistäisi opintoasioita? Lähes kaikkea maan ja taivaan väliltä. Opintovastaavaoppaasta voi saada joitain ideoita, kuin myös muilta opintovastaavilta kysymällä.

Miten opintovastaava voi toiminnallaan tukea epäaktiivisia opiskelijoita opintojen sujuvuudessa ja jaksamisessa? Opetuksen kehittämiseen liittyvien kysymysten lisäksi on joitakin asioita, jotka on hyvä huomioida: Ne opiskelijat, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi ja ne, jotka eivät koe kuuluvansa yliopistoyhteisöön, suorittavat muita opiskelijoita paljon hitaammin opintonsa. Opintovastaava voikin yhdessä toisten hallituksen jäsenten kanssa pohtia, miten ainejärjestö voisi luoda enemmän sellaista matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo tulla ja tutustua. Hengailuiltojen, opintopiirien, proffakahvien jne. järjestäminen voi olla hyödyllistä juuri tästä näkökulmasta.

Minkä verran tiedekunnan tasolta vaikutetaan suoraan yliopistotason päätöksiin? Tiedekunnilla on mahdollisuus lausua monista koko yliopistoa koskevista asioista. Asiaa käsitellään usein jossakin työryhmässä tai neuvostossa. Siksi on tärkeää, että hallinnon opiskelijaedustajiin on hyvät yhteydet ja toisaalta esimerkiksi opintoasiainpäällikköön. Lisäksi dekaaneilla on paljon päätäntävaltaa, ja heillä on hyvä keskusteluyhteys yliopiston johtoon. Lobbaaminen kannattaa!

Kauanko kestää hallinnon opiskelijaedustajan kausi? Riippuu toimielimestä, tyypillisin pituus on kaksi vuotta. Kahden vuoden kausi on ainakin laitos- ja tiedekuntaneuvostoissa.